SŠ Baltaci Zlín

4. 09. 2021

Střední škola Baltaci s. r. o. je soukromá střední škola. Vznikla na pevně vybudovaných základech Střední školy hotelové s. r. o., která fungovala ve Zlíně od roku 1994. V oblasti odborného středoškolského vzdělávání tak působí již 25 let.
Na základě vyhodnocení situace v oblasti školství a požadavků na vzdělávání, škola postupně rozšířila své pole působnosti. Původní studijní obor Hotelnictví byl doplněn o další studijní obory jako Informační technologie a nástavbové studium Podnikání. Škola se rozdělila na dvě akademie, a to Akademii služeb a cestovního ruchu a Akademii Informatiky. V roce 2015 se stala novým a jediným vlastníkem společnost Baltaci a. s. Zahájil se tak proces modernizace a inovace stávající školy. Investovalo se do nových učeben a profesionálního vybavení školy.
Výuka se rozšířila o nový učební obor Kuchař – číšník.
Od října 2018 je novým oficiálním názvem školy Střední škola Baltaci s. r. o.
Škola sídlí na ulici Dřevnická 1788 ve Zlíně. Má vynikající dopravní dostupnost. Ve spolupráci se Základní školou Dřevnická zajišťujeme svým studentům obědy ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu. Studenti mají také možnost objednávat si svačiny, které se vozí denně čerstvé od zřizovatele. Samozřejmostí jsou karty ISIC, které lze využívat nejen jako doklad o studiu a k využívání exkluzivních slev, ale také jako čipovou kartu na obědy a pro vstup do budovy.
Pro své žáky organizujeme celou řadu aktivit, jako jsou seznamovací pobyty, lyžařské kurzy, stáže v ČR i v zahraničí v rámci projektu Erasmus+, školní výlety, návštěvy divadelních a filmových představení…